FECHA: 25 junio, 2017
DIRECCIóN: Praza do Concello da Estrada (entrada libre)
LUGAR: FESTAS DO SAN PAIO
producion@harpazul.com - tlf. 600716570