FECHA: 22 julio, 2022
HORA: 23:00
DIRECCIóN: PRAZA DA ESTACIÓN
producion@harpazul.com - tlf. 600716570