FECHA: 24 agosto, 2019
HORA: 22:30h
DIRECCIóN: PRAZA DA IGREXA-ARES
LUGAR: II ARES INDIANO
producion@harpazul.com - tlf. 600716570