FECHA: 20 agosto, 2017
HORA: 22:30 h
DIRECCIóN: Praza dos Irmáns García Naveira (entrada libre)
LUGAR: FESTAS DE SAN ROQUE 2017
producion@harpazul.com - tlf. 600716570