FECHA: 2 junio, 2018
HORA: 22:00 h
DIRECCIóN: Praza Centro Social do Mar
producion@harpazul.com - tlf. 600716570