FECHA: 4 agosto, 2016
HORA: 22:30
DIRECCIóN: Praza Fefiñáns (entrada libre)
LUGAR: Festa do Albariño
producion@harpazul.com - tlf. 600716570