FECHA: 28 julio, 2017
HORA: 22:30 h
DIRECCIóN: Praza do Concello de Carballo ( entrada libre)
LUGAR: VERÁN CULTURAL 2017
producion@harpazul.com - tlf. 600716570