FECHA: 5 agosto, 2018
HORA: 22:30 h
DIRECCIóN: ALAMEDA DO CONCELLO DE CATOIRA (entrada libre)
LUGAR: 58 ROMARIA VIKINGA
producion@harpazul.com - tlf. 600716570