FECHA: 16 julio, 2017
HORA: 23:30 h
DIRECCIóN: Praza dos Campos San Ciprián (entrada libre)
LUGAR: FESTAS PATRONAIS DE SAN CIPRIÁN NA HONRA DA VIRXE DO CARME
producion@harpazul.com - tlf. 600716570