FECHA: 15 julio, 2017
HORA: 22:00 h
DIRECCIóN: Praza do Alcalde Ramón Souto González (entrada libre)
LUGAR: CICLO " DÍA DA PATRIA GALEGA"
producion@harpazul.com - tlf. 600716570