FECHA: 21 julio, 2018
HORA: 22:00h
DIRECCIóN: Praza do Vinte e Oito na Vila de Parga (entrada libre)
LUGAR: XXIV FEIRA DA CANTERÍA, CALLOS E ARTESANÍA
producion@harpazul.com - tlf. 600716570