FECHA: 12 agosto, 2016
HORA: 22:30 h
DIRECCIóN: Palco da Música (entrada libre)
producion@harpazul.com - tlf. 600716570