FECHA: 8 julio, 2017
HORA: 23:00 h
DIRECCIóN: Curro da Praza (entrada libre)
LUGAR: XORNADAS DE CULTURA MARIÑEIRA MUROS MIRA AO MAR
producion@harpazul.com - tlf. 600716570