FECHA: 22 julio, 2018
HORA: 22:30h
DIRECCIóN: PRAZA DO CALVARIO (entrada libre)
producion@harpazul.com - tlf. 600716570