DATE: 5 Agosto, 2017
TIME: 22:30 h
LOCATION: Praza Esther Pita Pita (entrada libre)
VENUE: ALFAROLEIROS XXIII EDICIÓN
producion@harpazul.com - tlf. 600716570