FECHA: 5 agosto, 2017
HORA: 22:30 h
DIRECCIóN: Praza Esther Pita Pita (entrada libre)
LUGAR: ALFAROLEIROS XXIII EDICIÓN
producion@harpazul.com - tlf. 600716570