FECHA: 13 septiembre, 2019
HORA: 23:00h
DIRECCIóN: PRAZA DA GRANXA (entrada libre)
producion@harpazul.com - tlf. 600716570