FECHA: 12 agosto, 2017
HORA: 22:30 h
DIRECCIóN: Praza do Concello (entrada libre)
LUGAR: FESTAS DA PEREGRINA 2017
producion@harpazul.com - tlf. 600716570