FECHA: 28 julio, 2018
HORA: 22:00 h
DIRECCIóN: CAMPO DA FEIRA (entrada libre)
LUGAR: FESTA DE SAN CRISTOVO
producion@harpazul.com - tlf. 600716570