FECHA: 21 julio, 2022
HORA: 22:00H
DIRECCIóN: PRAZA DOS BARCOS
SANXENXO 21 julio, 2022
producion@harpazul.com - tlf. 600716570